messager
 
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พังโคนศรีจำปา
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 095-6691417
นายแมน วรวะลัย
ปลัดเทศบาล
โทร : 095-6691417
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

image ป้ายประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าถึงความรู้ อนามัยเจรฺญพันธ์ุ การคุมกำเนิด สิทธิและข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น
การขยายระยะเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
ยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
เราจะก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน
วัดพระธาตุศรีจำปามหารัตนาราม
นโยบายไม่รับของขวัญ ( NO gift policy )
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ลานกีฬาภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13

camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำเดือนกรกฎาคม 2567[11 กรกฎาคม 2567]
ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567[10 กรกฎาคม 2567]
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ภูน้ำลอด วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร [8 กรกฎาคม 2567]
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสกลนคร ณ ภูน้ำลอด วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร[4 กรกฎาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหาร
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทร : 089-9443229
นายวัฒนา วิชะนา
นายกเทศมนตรี
โทร : 089-9443229
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
folder ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 47
เดือนนี้1,965
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)44,282
ทั้งหมด 156,188


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
12 ก.ค. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
12 ก.ค. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๗๒๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้รับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
12 ก.ค. 2567
ที่ สน 0023.6/ ว13758 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แจ้งผลการตัดสินรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award)
11 ก.ค. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๖๙๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตจากระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
11 ก.ค. 2567
ที่สน 0023.5/13705 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เรื่องให้บริการ SMS Notificatin สำหรับเช็คสั่งจ่ายนิติบุคคล
10 ก.ค. 2567
ที่ สน 0023.6/ว 13572 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ